Стипендии

Програмата предоставя частични стипендии на студентите. Листът със стипендиантите се изготвя на база входящо интервю и дискусия.

Продължителност

Обучението в програмата протича в рамките на два семестъра.

Семестриална такса

Цената на магистърската програма е 1450 евро на семестър.