Новини

Бъдете информирани за нас

news

Новина 3

Видимо съдържание на Новина 3

Вижте повечеСкрий

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text. It's a convenient tool for mock-ups. It helps to outline the visual elements of a document or presentation, eg typograph

news

Новина 2

Видимо съдържание на Новина 2

Вижте повечеСкрий

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text. It's a convenient tool for mock-ups. It helps to outline the visual elements of a document or presentation, eg typograph

news

СЪВМЕСТНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА NAXEX И ВУЗФ СТАРТИРА ПРЕЗ ОКТОМВРИ

Програмата е микс от практически и теоретични знания.

Вижте повечеСкрий

Съвместната магистърска програма на NaXex и ВУЗФ стартира през октомври. Програмата има за цел да обучи специалисти в ИТ индустрията, които да са подготвени за предизвикателствата на мениджъра в ИТ среда.