Naxex

Кои сме ние?

NaXex Technological Development Ltd е водеща софтуерна компания, фокусирана върху
предоставянето на най-съвременни технологични решения за финансовата и търговската
индустрия. С екип от висококвалифицирани кадри, използващи съвременни технологии се стерми
към изграждането на качествени и високо технологични софтуерни продукти.

 

NaXex Technological Development Ltd е дъщерно дружество на al Services Group със
седалище в София, България. Компанията има над 120 членове, отговарящи за разработването на
софтуер, осигуряване на качеството, техническа поддръжка с допълнителни офиси и
партньори в Албания, Австралия, Малта, Мексико, Молдова, Латвия, Китай, Чехия, Кипър,
Испания, Израел.